วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 02:49 น.

สถานีโทรมาตร
ช่วงข้อมูลตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี
ถึง วันที่ เดือน ปี ราย
*ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 9